Comuna Reci

Prezentarea Comunei Reci

Reci este un sat în partea de nord-est a judeţului Covasna, în Depresiunea Sfântu Gheorghe. Aparţine de comuna Reci. În anul 1964 fostul sat Comolău a fost contopit cu localitatea Reci, astfel că în zilele noastre Comolău constituie partea nordică a acesteia. Localitatea Reci este situată în partea centrală a judeţului Covasna, pe malul drept al râului Negru, la o altitudine de 548 m, pe DN11.

Prima atestare documentară datează din anul 1334.
Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate între anii 1957-1959, pe malul drept al râului Negru, în locul numit "Telek" s-a constatat existenţa unei bogate aşezări neolitice. Aici au fost descoperite trei locuinţe şi două morminte aparţinând culturii Tisa, materiale arheologice aparţinând culturilor Boian, Cucuteni-Ariuşd, Bodrogkeresytúr, Coţofeni şi Noua, precum şi vestigii din epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi din prima epocă a fierului. Pe malul drept a răului Negru s-a mai o aşezare şi un mormânt de inhumaţie (distrus) din secolele X-XI. În secolul al XIII-lea se construieşte biserica reformată inițial biserică romanică (din care se mai păstrează absida) peste o necropolă din secolul al XII-lea.

Economia acestei localităţi este bazată în special pe agricultură (cultivarea suprafeţelor de teren cu porumb, ovăz, cartofi), creşterea animalelor şi în mică parte pe activităţi comerciale. Din partea culturi este de menţionat că fanfara din localitate, binecunoscută în întreg Ţinutul secuiesc este invitata preferată a diverselor evenimente culturale.

Pădurea de mesteceni din Reci este rezervaţie naturală. Nisipul rezervaţiei a fost adus de apele Râului Negru, la sfârşitul erei glaciare. Ulterior a fost supus eroziunii vântului, formând dune şi valuri. Între dune, când nivelul apei creşte, se formează numeroase lacuri de dimensiuni mici. În rezervaţie trăiesc numeroase plante rare: trifoiştea, palustrul, cătina. Pe malul lacurilor trăieşte planta carnivoră aldrovanda, roua cerului cu frunze rotunde, plantă deosebit de rară, iar în apă nufărul alb (Nyimphea alba). Aici îşi găsesc adăpost raţele cârâitoare, iar pe timpul migraţiei de primăvară nagâţii, cufundarii, chirele, lişiţele. Aici trăieşte şi o specie rară de broaşte, broasca de mlaştină (Rana arvalis arvalis Nilss), a cărei mascul, în sezonul de împerechere “îmbracă” o ţinută de culoare albastru deschis. Locuitori permanenţi ai pădurii sunt căprioarele, cerbii. Foarte des se pot întâlni vulpi, bursuci, veveriţe, pisici sălbatice, mistreţi. Fazanii de aici au fost colonizaţi.

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Reci,_Covasna
http://www.kvmt.ro/index.php?id=73_reci

© 2013 - Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”