Comuna Ozun

Prezentarea Comunei Ozun

Ozun este un sat în județul Covasna, în Depresiunea Brașovului, pe Râul Negru. Reședința comunei Ozun. Localitatea Ozun este situată în partea sudică a județului, pe malul drept al râului Negru, la o altitudine de 515 m. și la o distanță de 9 km. de municipiul Sfântu Gheorghe. Satul este srăbatut de DN11, Brașov - Bacău, tronson suprapus de E574. cea mai mare comună din judeţul Covasna constituită din şapte sate (Ozun, Sântionluca, Lisnău, Bicfalău, Lunca Ozunului, Măgheruş, Lisnău-Vale) este situată în depresiunea Braşovului, la hotarele sud-estice ale comitatului Alsoharomszek (Trei Scaune) la 9 km distanţă de Sfântu Gheorghe, 27 km de Braşov şi 30 km de Covasna.

Pe parcursul timpului localitatea a avut mai multe denumiri istorice, astfel:1332-Saurdos de Wzon, 1335-Uzon, 1567-Wzon, 1642-Úzon, 1760-Ozon, 1854-Uzon. Prima atestare documentară datează din anul 1332, dar săpăturile arheologice făcute în această zonă demonstrează existenţa umană încă din neolitic, aici descoperindu-se ceramică pictată de Cucuteni-Ariuşd, ceramică pictată cu dungi aparţinând culturii Coţofeni dar şi o urnă ceramică Hallstattiană.

Cu ocazia cercetărilor arheologice făcute în anul 1976 pe malul drept al răului Negru în locul numit "La Bălţi", s-au găsit mai multe fragmente ceramice de borcane lucrate cu mâna decorate cu brâuri în relief şi butoni cilindrici şi vase pentru provizii aparţinând ultimelor două secole a Daciei preromane. Pe malul stâng al râului Negru, pe o terasă denumită de localnici "Spatele Tulgheşului" (Tőlgyhát) s-au descoperit morminte de incineraţie ce conţineau ceramică atribuită culturii Noua.

Atracţii turistice:

Sursă: http://www.ozun.ro
http://www.kvmt.ro/index.php?id=147_ozun
© 2013 - Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”