Măsuri

Dezvoltarea comunităţilor

Masuri sociale centre de asistenta sociala

Sustinerea intreprinderilor

Incluziunea comunitatii rome

Măsura 111 – INACTIV - Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

Măsura 121 – INACTIV - Modernizarea exploataţiilor agricole

Măsura 123 – INACTIV - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

Măsura 143 - INACTIV - Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

Măsura 221 - INACTIV- Prima împădurire a terenurilor agricole

Măsura 312 – INACTIV - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Măsura 313 – INACTIV - Încurajarea activităţilor turistice

Măsura 322 – INACTIV - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Măsura 421 – INACTIV - Implementarea proiectelor de cooperare

© 2013 - Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”