Comuna Ilieni

Prezentarea Comunei Ilieni

Comuna Ilieni se află situată pe valea pârâului Ilieni ce izvorăşte din Munţii Baraolt, pe malul drept al râului Olt, la o altitudine de 530-540 m. şi este străbătut de DJ 112 , Sfântu Gheorghe-Braşov. Pe teritoriul acestei localităţi se găseşte un izvor de apă minerală carbogazoasă numit Fântâna Anna. Prima atestare documentară datează din 1332, aşezarea fiind locuită mult înainte, drept dovadă stau săpăturile arheologice din 1910 de pe malul stâng al pârâului Ilieni, care au descoperit aşezări aparţinând culturilor Starčevo-Criş, Ariuşd-Cucuteni şi Coţofeni. Tot în acel loc se semnalează urma de ziduri de piatră şi vase romane. În pădurea din apropierea satului s-a descoperit o monedă de bilon de la Didius Iulianus. Pe malul Oltului, la vest de sat, spre Dobolii de Jos şi Ariuşd, în locul numit "Dealu Mare" s-au găsit o urnă cu patru butoni, o ceaşcă şi fragmente ceramice din a doua epocă a fierului. Cu prilejul săpăturilor efectuate în anul 1965, în locul numit "Roata de Fier" (Kerekesvas), s-au descoperit fragmente ceramice dacice din sec I î. d. Hr-I e. n. Începând cu anul 1876, satul Ilieni a aparţinut Comitatului Trei Scaune din Regatul Ungariei, apartenenţă ce se va încheia în anul 1920, odată cu semnarea Tratatului de la Trianon, tratat ce prevedea stabilirea frontierelor Ungariei cu vecinii săi. În perioada interbelică, localitatea face parte din Judeţul Trei Scaune, iar începând cu anul 1968, după desfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare, intră sub administrarea teritorială a actualului judeţ Covasna. Satul a fost denumit după Sfântul Ilie al Vechiului Testament, apărând în registrul din 1567 sub denumirea de Ilieni, denumire ce o poartă şi astăzi. Localitatea a fost un sat minier, aici funcţionând între anii 1868-1961 o mină de lignit cu extragere din subteran.

Economia localităţii este bazată pe activităţi în domeniul: exploatării şi prelucrării primare a lemnului, prelucrării laptelui, confecţiilor, prelucrări maselor plastic, precum şi în domeniul materialelor de construcţii, comerţului şi agroturismului. Activitatea principală rămâne însă agricultura, prin cultura plantelor şi creşterea animalelor.

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ilieni,_Covasna
http://www.kvmt.ro/61_ilieni/

© 2013 - Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”