Comuna Moacşa

Prezentarea comunei Moacşa

Comuna Moacşa se află în Depresiunea Târgu Secuiesc. Localitatea Moacşa este situată în zona centrală a județului, pe cursul văii Pădureni, la capătul sudic al Munţilor Bodoc, la o altitudine de 547 m, pe DN11, Braşov -Târgu Secuiesc-Bacău. Cuprinde trei sate: Moacşa (reşedinţa), Pădureni, Eresthighin. Prima atestare documentară datează din anul 1332, însă descoperirile areologice dovedesc existenţa omului aici mult înainte astfel, în anul 1961, cu ocazia unui sondaj arheologic făcut în locul numit "Maksahát" s-a identificat o aşezare de tip Cucuteni-Ariuşd şi vestigii din sec. XI - XII, iar pe "Hotarul Moacşa" s-a descoperit o cetate dacică. Pe malul drept al pârâului Pădureni, s-a descoperit o aşezare cu două nivele de tip Precucuteni, Cucuteni-Ariuşd ce conţinea o locuinţă dreptunghiulară, fragmente de ceramică şi obiecte de uz casnic.

La "Drumul cerei" s-a găsit o monedă republicană romană, de argint a familiei Rubria, iar în "hotarul Vereşmart", între pâraiele Ciobot şi Năsaş se găsesc urmele unei aşezări din epoca romană. Aici s-au găsit întâmplător substrucţii de clădire de piatră, fragmente de ţiglă şi de ceramică romană provincială. La capătul vestic al satului, pe un loc amenajat ce poartă denumirea de "Mégely", a fost descoperită o aşezare neolitică atribuită unei faze timpurii a culturii Ariuşd-Cucuteni, suprapusă de o locuire dacică.

Atracţii turistice:

Sursă: http://www.kvmt.ro/index.php?id=140_moacsa
© 2013 - Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”