SDL 2016 - 2023

Opis
Introducere
12. Cap-Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale
11. Cap-Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL
10. Cap-Planul de finantare al strategiei
8. Cap-Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei
7. Cap.-Descrierea planului de actiune
6. Cap.-descrierea comlementaritatii si sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante
5. Cap-Prezentarea masurilor-Demonstrarea valorii adaugate-Caracterul integrat si inovator
9. Cap-Organizarea viitorului GAL
4. Cap-Obiective, prioritati si domenii de interventie
3. Cap-Analiza SWOT
2. Cap-Componenta parteneriatului
1. Cap-Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite analiza diagnostic
Anexa 8-Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a SDL
Anexa 7-Documente justificative ale membrilor parteneriatului
Anexa 6-Documente justificative privind animarea
Anexa 5-Harta administrativa si geografica a teritoriului
Anexa 4-Plan de finantare
Anexa 3-Componenta parteneriatului
Anexa 2-Fisa de prezentare a teritoriului
Anexa 1-Acord de parteneriat HCL si alte documente justificative
 

Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna Cod poștal: 527185
Punct de lucru: com. ILIENI
nr. 84 , 527105
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com
Tel: 0267347747
Program: 9-17
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.